• تامین کننده تجهیزات آب و هواشناسی

محصولات آب شناسی (هیدرومتری)محصولات هواشناسی (مترولوژی)تماس با ما


در حال ارسال...
ضمن تشکر، پیام شما ارسال گردید

آدرس:

تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی
خیابان ششم پلاک 5 طبقه چهارم

تلفن:

02188705394 - 02188718295

فکس:

02188705395

تلفن همراه:

09127981225

پست الکترونیک:

info@talashazmoon.com